Do you believe Africa is yet to be fully documented?We do! And that’s why we developed Sewasew... Check it out!

loader
  • ሙዚቀኛው  አሉላ ዩሐንስ(Alula Yohannes) ማነው?

    @Abigel   3 months ago
  • loader Loading content ...
  • @Abigel   3 months ago

    አለማያ ተወልዶ ድሬዳዋ ያደገው አሉላ ዩሐንስ ዕድገቱ በአዳሪ ት/ቤት ውስጥ ነበር። በዚህ አዳሪ ት/ቤት ውስጥ እያለ የሙዘቃ ስሜት አድሮበት መጫወት ጀመረ። ከሙዚቃ መሳሪያዎች ጊታር በደንብ መጫወት የጀመረው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ትንሽ እንደቆየ ነበር። በ195ዐ ዓ.ም. መጨረሻዎች ለትምህርት ወደ ጀርመን ሀገር ሄደ። ከዚያም ለሦስት ዓመት ተኩል የሕክምና ትምህርቱን ከተማረ በኃላ በማቋረጥ ወደ ኮንሰርቫቶሪ የሙዚቃ ት/ቤት ገባ እዚህ የሙዚቃ ት/ቤት እያለም " Mr president " የተባለውን የመጀመሪያውን ሸክላ አሳተመ። አሉላ ወደ አሜሪካ በመሄድ ከሁለት አልበሞች በተጨማሪ አራት ሸክላዎች አሳትሟል። አሉላ በአሥራ አንድ ቋንቋዎች ይጫወታል። አማርኛ፣ ትግርኛ፣ እንግሊዝኛ ስፖንኛ፣ ጣሊያንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመንኛና ኢብራይስጥኛ ወዘተ... አቀላጥፎ ይናገራል። ድሬዳዋ እያለ ስንታየሁ ይባል ነበር። « ስንታየሁ » የምትባለውም ሙዚቃ ከሕዝብ ጋር አስተዋወቀችው። አሉላ ከ3ዐ ዓመታት በላይ ረጅም የመውዚቃ ሕይወት ያለው አርቲስት ነው። አሉላ ቮካሊስት ከመሆኑም በተጨማሪ፣ ጊታር፣ ኪቦርድ፣ አርሞኒካ፣ ድራምንና ፒያኖን በደንብ የሚጫወት ሁለገብና ዘመናዊ አርቲስት ነው።


    ምንጭ፣ የአንጋፋ አርቲስቶች መዝገበ የሕይወት ታሪክ።


  • loader Loading content ...

Load more...