loader
 • ስብከት፣ ብርሃን፣ ኖላዊ በዓላት

  @ሊ/ትጉሃን እምሩ   2 years ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @ሊ/ትጉሃን እምሩ   2 years ago
  Sewasewer
  ስብከት፣ ብርሃን እና ኖላዊ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ቀኖና መሰረት ከዘጠኙ ንዑስ አባላት  ውሥጥ ሶስቱ በዓላት ናቸው። እነዚህ በዓላት ከልደት በፊት የሚውሉ ሶስት እሁዶች ናቸው። ነብያት ይዎርዳል፣ ይወለዳል ብለው በትንቢት ይጠባበቁት የነበርው መሲሕ የአለም ብርሃን የነፍሳት ጠባቂ ነው በማለት በቤተክርስትያን የመዝሙር እና የፀሎት ስርአት ከልደቱ ቀደም ብሎ ያሉት ሶስት እሁዶች ስብከት፣ ብርሃ፣ ኖላዊ ተብለው ተሰይመዋል። አከባበራቸው በቤተክርስትያን ቀለም እንጂ ልዮ ስርአት የላቸውም


  ምንጭ:-   
            የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ታሪክ (አቡነ ጎርጎርዮስ)
 • loader Loading content ...

Load more...