loader
 • የብረት ድስትና የሸክላ ድስት።

  @wubante   2 years ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @wubante   2 years ago
  Sewasewer
  አንድ ቀን ብረት ድስት ሸክላ ድስትን አለው፣
  እኔን ነው በሁሉም መልክህ የሚመስለው።
  ወንድሜ ነህ እኮ ባታውቀው ነው እንጂ፣
  ከዛሬ ጀምሮ እንሁን ወዳጂ።
  እኔን እንደመቅረብ መሸሽህ ለምን ነው፣
  አካሌ አካላትህ የኔ ቤት ያንተም ነው።
  አሁንም በል ተነስ ፍቅራችንም ይጥና፣
  ሽር ሽር እያልን እንናፈስና ።
  መፋቀራችንን ይይልን ሰው ሁሉ ፣
  የማንተዋወቅ ለምን ነው መምሰሉ።
   አጥቂ ቢመጣብህ ዘሎ የሚመታ፣
  እኔ እሆንሃለሁ ኀይለኛ መከታ።
  ለፀሃይ ላቧራው እየሆንኩ ድንኯን፣
  እደግፍሃለሁ ቢነቅፍህ እንኯን።
  በደካማነቱ ቅር እያለው ሆዱ፣
  ተነሳ ሸክላ ድስት አንድነት ሊሄዱ፣
  አንድ መቶ እርምጃ እንደ ተራመዱ።
  ድንገት ተጋጩና አቶ ብረት ድስት፣ 
  ረግተው ሲቆሙ ያላንዳች ጉዳት።
  የሸክላው ድስት ግን በፈራው ጎዳና፣
  ተስብሮ ወደቀ እንክትክት አለና።
  ወዮ እንኯ ለማለት ጊዜ ሳያደርሰው፣
  የገሉ ስባሪ ምድሩን አለበሰው።
  እንዲያው ሰው ያላቻ እየተንጠራራ፣
  ለመሻረክ ቢያስብ ከበላዩ ጋራ።
  መቼም አይጠፋና ከኀይለኛ ግፍ፣
  ከጉዳት በተቀር ምንም አያተርፍ።
  ሰዎች ከሰው ጋር ሸሪክ ስትሆኑ፣
  ዐቅማችሁን በፊት አይታጩ መዝኑ።

  ምንጭ
  • ታሪክና ምሳሌ (ከበደ ሚካኤል)

 • loader Loading content ...

Load more...