loader
 • የወፍጮ እንጉርጉሮ

  @Gosa   1 year ago
  ጎሳ ሰው ነው።
 • loader Loading content ...
 • @Gosa   1 year ago
  ጎሳ ሰው ነው።
  ጥንት ዘመናዊ ወፍጮ ባልነበረበት ወቅት እህል የሚፈጨው በሴቶች ጉልበት ነበር። እህል በምትፈጭበት ጊዜ፣ ሴት በሆዷ የያዘችውን ሁሉ ሌሊት ፀጥ ብሎ ሰው በተኛበት ጊዜ የምትገልፅበት እንጉርጉሮ የሚከተለውን ይመስላል።

  እምም ይላል ወፍጮ ይከተላል መጅ፤
  ነዪ ተዪውና ያንን ገለጀጅ።
  አዳራሹ ሰፊ ሰውዬው ከርፋፋ፣
  አስወሥዶኝ ያርፋል ቆሞ ሲያንቀላፋ።
  ስንዴውን ለዳቦ ገብሱንም ለጠላ የሚያመርተው ማነው፤
  የቡልጋ ገበሬ ቁም ነገረኛ ነው።
  ከመሞት መሰንበት ይሻለኛል ብዬ፣
  ጤፍ እሰልቃለሁ ውርዬን አዝዬ።
  አወይ ጥርሴ ከትከት ሆዴ ነገር ይዞ፣
  ቁረጥልኝ ብለው ስለቱ ደንዞ።
  አወይ ጥርሴ ከትከት ካንገቴ በላይ፣
  የተከፋውማ ሆዴ አይደለም ወይ።
  አይጋግር አይቆላ የምጣድ ሽንቁር፣
  ካንተ ያኖረኛል የውሃ ነገር።
  አባቴ በላና ሳያየው ልኩን፣
  እከፍላለሁ ልጁ ሙሉና እኩሉን።
  አልተሸከሸከም ሙቀጫም አላሸው፣
  አልተንጠረጠረም ሰፌድም አላየው፣
  ከሰምን ያላየ ልብሴንም አይነካው።
  አውራሪስ ገለናል አንበሳም ገለናል ይላታል ገረዱን፣
  እምድጃ ተቀምጦ እያከከ ሆዱን።

  ... እንደዚህ እያለች ስትዘፍን ድካም ሳይሰማት ወፍጮዋን ትጨርሣለች።

  ምንጭ:
  የብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ስብስብ ስራዎች
 • loader Loading content ...
 • @Ephrem Takele   1 year ago
  Sewasewer
  ውፍጮ ውረድ ውረድ ቋቱም ሙላ ሙላ፣
  እንዲሁ አይገኝም የሰው ቤት እንጀራ።


 • loader Loading content ...

Load more...